MODULÄRÄ OCH INFRASTRUKTUR BYGGSYSTEMS SUPPORT SERVICE

 Fokusera på det väsentliga och låt oss bygga en funktionell helhetslösning  för dig från transport till installation.

BC Install

Vi transporterar produkterna och förvarar dem tillfälligt längs vägen vid behov innan den slutliga leveransen. Vi har en mycket lång erfarenhet av transporter, installationer, monterings- och demonteringsarbeten och andra arbeten för modul- och infrastrukturbyggen. Vi har byggt upp ett samarbetsnätverk och vår egen kompetens inom branschen för att betjäna våra kunder bättre. Alla jobbar mot samma mål - att skapa en bättre slutprodukt på ett smartare sätt.
Vårt visio
Vi leder- bättre projekt i dag, i morgon i framtiden – för ett hållbart och levande samhälle. Olika projekt har olika behov. Våra projektledare arbetar i samråd med byggherren och ansvarar för att projektet genomförs enligt fastställda kvalitets-, tids-, kostnadsramar.


Infraprodukter

T.e Bullerhinder: transport och installation

Modulär och infrastruktur byggsystems

Andra infrastruktur byggsystems support service

Patruunapolku 16, 79100 Leppävirta  FINLAND

Några bilder här.

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept